دانلود رایگان


مدل تصادفی برای طراحی شبکه لجستیکی با جریان رو به جلو و بازگشت تحت ریسک - دانلود رایگاندانلود رایگان مدل تصادفی برای طراحی شبکه لجستیکی با جریان رو به جلو و بازگشت تحت ریسک

دانلود رایگان مدل تصادفی برای طراحی شبکه لجستیکی با جریان رو به جلو و بازگشت تحت ریسک مدل تصادفی برای طراحی شبکه لجستیکی با جریان رو به جلو و بازگشت تحت ریسک
فایل ورد 21 صفحه
در این تحقیق، یک مدل طراحی شبکه چند دوره­ای، چند سطحی رو به جلو و بازگشت تحت شرایط ریسک پرداخته شده است. شبکه طراحی شده شامل سه سطح در جریان رو به جلو ( تامین­کنندگان، تسهیلات و مراکز توزیع) و دو سطح در جریان بازگشت (جداسازی قطعات ، توزیع مجدد) است. مجموعه تقاضای مشتری برای حالت اول تصادفی و در دوم قطعی می­باشد که البته می­توان به صورت تصادفی نیز در نظر گرفته­شود. رفتارهای مدل در شرایط گوناگون در قالب یک مسئله برنامه­ریزی خطی عدد صحیح تصادفی (SMILP) مورد بررسی قرار گرفته است که هدف آن بیشینه کردن کل سود مورد انتظار است.
مقدمه و مروری بر پیشینه تحقیق:
شبکه لجستیک معکوس به ایجاد رابطه­ای بین محصولات استفاده شده و محصولات جدید تولید شده می­پردازد. اگر هر دو محصول به طور همزمان در سیستم وجود داشته باشند، شبکه حلقه بسته نامیده می­شود و در غیر این صورت حلقه باز، خوانده می­شود. وجود سناریوهای مختلف در مسائل MILP غیر قطعی، باعث پیچیدگی می­شود.
لورس و همکاران (1999) یک مدل مکانیابی و تخصیص برای جمع­آوری، پردازش و توزیع مجدد ضایعات فرش ارائه کردند که هدف مدل مکانیابی و تعیین ظرفیت برای مراکز و کمینه کردن هزینه­های تولید، پردازش و جابجایی می­باشد. لیتس (2002) به بررسی یک مدل حلقه بسته که شامل یک سطح رو به جلو و دو سطح برای بازگشت می­باشد، پرداخت. مدل غیر قطعی به صورت تصادفی با سناریوهای مختلف در نظر گرفته شده است. شا و هوانگ (2002) به بررسی یک مدل چند دوره­ای و چند محصوله از بازیافت زباله­های خطرناک پرداختند. سالما و همکاران (2007) به بررسی یک مدل استراتژیک و تاکتیکال رو به عقب پرداختند. سادانی و همکاران (2004) به بررسی یک مدل مکانیابی و تخصیص رو به عقب پرداختند. مدل به صورت MILP می باشد و رفتارهای مدل را در شرایط گوناگون بررسی کرده است.


مدل تصادفی برای طراحی شبکه لجستیکی با جریان رو به جلو و بازگشت تحت ریسک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاکتیک های بنیادی TACTICS FUNDAMENTALS

پاورپوینت در مورد پمپ های هیدرولیكی

تاکتیک های بنیادی TACTICS FUNDAMENTALS

تحقیق درباره؛ تركيبات و مخلوط هاي شيميايي

دانلود پروژه تاثیر شوك‌هاي غير‌منتظره اقتصادي بر منابع و مصارف بانك رفاه

مشتق 19 ص

مشتق 19 ص

تحقیق درباره آداب معاشرت درقران

Positive Discourse Analysis: Rethinking Human Ecological Relationships (Arran Stibbe)

دانلود تحقیق عروض فارسي