دانلود رایگان


مقاله درمورد ناخودآگاهي روحي و خلأ وجودي - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله درمورد ناخودآگاهی روحی و خلأ وجودی

دانلود رایگان مقاله درمورد ناخودآگاهي روحي و خلأ وجودي مشخصات فایل
عنوان: ناخودآگاهي روحي و خلأ وجودي
محتویات
قسمتی از مقاله
ناخودآگاهي روحي و خلأ وجودي
چه هنوز بخشهايي از بيهاوريسم (رفتارگرايي) مي تواند سودمند و پذيرفتني باشد. امروز ديگر روان كاوي فرويد تنها ميدان دار عرصه روان درماني نيست كه انسانها را موجوداتي داراي چند عقدة رواني بداند و تقريباً همه انسانها را داراي درجاتي از بيماري رواني بپندارد و عقده جنسي اساس نظريه او در تلقي عامه قرار گيرد، اگر چه كشف فرويد درباره ناخودآگاه هنوز كشفي مهم تلقي مي شود. اما پيروان او به تدريج اصلاحاتي را دربارة عناصر رواني و بيماري ها و سلامتي رواني اعمال كردند، و آدلر و يونگ اولين كساني بودند كه راه خود را از تفكر محدود فرويد جدا كردند، روان كاوي و روان درماني امروز به افقهاي گسترده تري دست يافته و از آن ديدگاه محدود و نوميد كنندة فرويد دربارة انسان رها شده است.
دربارة ناخودآگاه نيز يونگ، فروم، فرانكل و ديگران ديدگاههاي جالبي مطرح كرده اند و يكي از مهمترين سخنان دربارة ناخودآگاه سخن دكتر ويكتور فرانكل اتريشي است كه معتقد است در انسان علاوه بر ناخودآگاه رواني (غريزي) (Instinctual Uonscious) ناخودآگاهي روحي روحاني (Spiritual Unconscious) نيز وجود دارد.
او معتقد است با سركوب چيزي كه در سطح ضمير آگاه قرار دارد، آن چيز ناخودآگاه رانده مي شود، و بر عكس، با برداشتن سركوب، آن چيز كه در ناخودآگاه است به سطح آگاه مي رسد. اما او با اشاره به نظر فرويد درباره ناخودآگاه مي نويسد:
او (فرويد) همزمان با ناديده گرفتن ب عد روحي در ناخودآگاه و غريزي ديدن از ناخودآگاه را بدنام كرد.
وقتي كه دو نوع ناخوداگاه وجود داشته باشد، طبيعي است كه دو نوع سركوب هم وجود دارد.
تحليل وجودي با كشف ناخودآگاهي روحي از مخاطره اي كه روان كاوي در آن در غلتيده بود، يعني ايده سازي ناخودآگاه، اجتناب ورزيد. معني درماني و اساس تحليل وجودي با تكيه بر مفهوم ناخودآگاه روحي، از هر نوع روشنفكرگري و خردگرايي يك جانبه در نظريه اش نسبت به انسان پرهيز نمود . . . حال در مرحله سوم توسعه، تحليل وجودي، از دينداري ناخودآگاه در درون ناخودآگاه روحي پرده برداشته است. اين دينداري ناخودآگاه كه با تحليل پديدار شناسنامه ما آشكار گرديد، بايد به عنوان يك رابطه پنهان با تعالي، كه فطري انسان است فهميده شود. اگر كسي ترجيح مي دهد مي تواند اين رابطه را در چهارچوب روابط بين خودذاتي يا فطري (Immenent Self) و يك تو ي متعالي درك نمايد. اما اگر كسي بخواهد آن را قاعده مند كند، ما با چيزي رو به رو مي شويم كه من دوست دارم آن را ناخودآگاه متعالي به عنوان بخشي و قسمتي در ناخودآگاه روحي بخوانم. اين مفهوم، معنايي جز اين ندارد كه انسان هميشه براي ارتباط ارادي يا تعمدي با متعالي، حتي اگر فقط در سطح ناخودآگاه باشد، ايستاده است.
اگر كسي مرجع مختار يك چنين رابطه ناخودآگاه را خدا بخواند، مناسب است كه از يك خداي ناخودآگاه ] يعني خدا در ناخودآگاه [ سخن بگويد. اما اين هيچ وجه به اين معني نيست كه خدا براي خودش نيز ناخودآگاه است، بلكه به اين معني است كه خدا ممكن است براي بشر ناخودآگاه باشد، و اينكه روابط بشر با خدا ممكن است ناخودآگاه باشد.
البته او تكيه مي كند كه ناخودآگاه روحي و حتي بيشتر از آن، موضوعات مذهبي آن، يعني آنچه را كه ما ناخودآگاه متعالي خوانده ايم، يك عامل وجودي است، و نه يك فاكتور غريزي. اين چنين واقعيتي به وجود روحي تعلق دارد، نه به واقعيت روان-فيزيكي.
و اين مي رساند كه فرانكل چقدر به نظرية قرآني فطري بودن اعتقاد به خدا و دين نزديك است، و اين كشف روان كاوانة او مي تواند حتي به درك ما از عالم الست كمك كند، كه خداجويي در وجود انسان است . . . .
اكنون با پذيرش ناخودآگاه روحي، و وجود در ناخودآگاه روحي كساني كه حس دينداري را در خود سركوب كرده اند، با ديگران اين حس را در آنها سركوب كرده اند- زيرا براي كساني كه خداوند را مي پذيرند و دينداري در خودآگاهشان وجود دارد، ديگر حس دينداري به ناخودآگاه رانده نمي شود- چه اتفاق مي افتد؟ اين همان نقطه مهم در نظريه فرانكل است كه مطلوب گذشته را براي درك اين قسمت نقل كرديم.
او مي نويسد:
بنابراين، هر آنچه كه در مورد ناخودآگاه به طور عام درست است (كه شخص با راندن امور غريزي با سركوب، به ناخودآگاه روان رنجوري پيدا مي كند) در مورد دينداري ناخودآگاه نيز به طور خاص صدق مي كند؛ يعني سركوب به روان رنجوري مي انجامد.
او با نقل و نقد نظريه فرويد دربارة روان رنجوري عملي مي نويسد:
روان رنجوري (عملي) ممكن است يك دينداري وجودي بيمار شده باشد. در واقع، شواهد باليني حاكي است كه ضعيف و سست شدن و تحليل رفتن احساس مذهبي در انسان موجب اختلال در ادراكات مذهبي او مي گردد.
يا بي بياني كمتر باليني، به محض اينكه فرشته درون سركوب مي گردد تبديل به يك ديو مي شود؛ حتي در سطح اجتماعي- فرهنگي ما مشابه آن را داريم؛ در بسياري از مواقع ما ديده ايم و شاهد بوده ايم كه چگونه مذهب سركوب شده به خرافات مذهبي تغيير و تحول پيدا مي كند. در قرن ما خدا شدن خرد و عقل و فن آوري خود بزرگ بين، ابزارهاي سركوب گري هستند كه در پاي آنها احساس مذهبي شده است. اين واقعيت بخش عمده اي از وضعيت كنوني بشر را شرح مي دهد، در واقع تجسم همان گفته فرويد است كه مذهب روان رنجوري وسواسي (عملي) جهان شمول بشريت است.
و نتيجه گيري مي كند كه:
در جمع بندي اين فصل ممكن است به خود جرأت بدهيم و بگوييم خدا در واقع يك خداي منتقم است، زيرا وجود روان رنجورانه در بعضي موارد به نظر مي رسد كه خراج يا جريمه اي است كه بشر به خاطر روابط فلج شده اش با تعالي مي پردازد.
او اين بيماري را همان گونه كه خوانديم، معلول احساس مذهبي سركوب شده ناخودآگاه مي داند و مي نويسد:


مقاله درمورد ناخودآگاهی روحی و خلأ وجودی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله ( طلاق و پيامدهاي آن)

- مشكلات روحي و ... ماندن از روحيات و ساختار وجودي مردان است كه ... مقاله درمورد ...

دانلود کتاب روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی – تالیف ترز ...

ناخودآگاهي روحي و خلأ وجودي 15 ... تحقیق درمورد اختلالات خواب و ... بیش از هزاران مقاله ...

ناخودآگاهي روحي و خلأ وجودي

ناخودآگاهي روحي و خلأ وجودي. ... کسانی را از بیم و هراس و نومیدی و خلأ وجودی ... مقاله ...

ناخودآگاه روحى و خلأ وجودى از دیدگاه قرآن و روان شناسى جدید

ناخودآگاه روحى و خلأ وجودى از دیدگاه قرآن و روان شناسى جدید: مقاله 13، دوره 6، 21-22، تابستان 1379 ، صفحه 332-339 اصل مقاله (172 k) نوع مقاله: مقاله پژوهشی: نویسنده: علی حیدری: چکیده: تأثیر روان‌شناسى جدید بر تفسیر آیات قرآن و تفسیر فطرت خداپرستى مورد بحث قرار گرفته است.

زندگینامه ویکتور امیل فرانکل، از اندیشه تا آثار!!!

20.07.2013 · فرانکل مى گوید که یکى از علائم و نشانه هاى خلأ وجودى ... ناخودآگاهى ... روحى و روانى است ...

چشیام وبلاگ - مقاله در مورد ازدواج

انسان بنابر سرشت و ماهيت وجودى خويش و وابستگى به غير در پاسخ به نيازهاى درونى و بيرونى خود همواره از فردگرايى گريزان بوده است. حتى انسان بدوى نيز بى نياز از زندگى مشترك(خانوادگى و گروهى) نبود.

چشیام وبلاگ - مقاله در مورد ازدواج

انسان بنابر سرشت و ماهيت وجودى خويش و وابستگى به غير در پاسخ به نيازهاى درونى و بيرونى خود همواره از فردگرايى گريزان بوده است. حتى انسان بدوى نيز بى نياز از زندگى مشترك(خانوادگى و گروهى) نبود.

ماهيت انسان و نيازهاي متعالي او از ديدگاه ويكتور فرانكل ...

اين نوشتار با توجه به مباني فلسفه وجودي و ... مقاله حاضر در ... يكي از نيازهاي روحي انسان ...

زندگینامه ویکتور امیل فرانکل، از اندیشه تا آثار!!!

20.07.2013 · فرانکل مى گوید که یکى از علائم و نشانه هاى خلأ وجودى ... ناخودآگاهى ... روحى و روانى است ...

ماهيت انسان و نيازهاي متعالي او از ديدگاه ويكتور فرانكل ...

اين نوشتار با توجه به مباني فلسفه وجودي و ... مقاله حاضر در ... يكي از نيازهاي روحي انسان ...

پایان نامه ها و پروژه ها

04.08.2014 · ... مقاله -تحقیق ... سوال درمورد... توسط . ... ناخودآگاهي روحي و خلأ وجودي.

تحقیق در مورد افسردگی در نوجوانان 20 ص

موريانه

پاورپوینت در مورد دسترسی به کتب الکترونیک در وب

تحقیق در مورد ویژگی های ویندوز ویستا رشته کامپیوتر

آلودگی خاک 24 ص

تحقیق رشته کارآفرینی با عنوان كارآفريني

تحقیق در مورد تغذیه ورزشی

تحقیق در مورد سبزوار 10 ص

تحقیق درمورد: اهميت بررسي عناصر ضد مغذي و بازدارنده ها درخوراک

دانلود پاورپوینت بررسی رفتار سقف های سبک 50 اسلاید