دانلود رایگان


دانلود مقاله کامل درباره شبكه هوايي برق.doc - دانلود رایگاندانلود رایگان شبکه هوایی برق.doc

دانلود رایگان دانلود مقاله کامل درباره شبكه هوايي برق.doc

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :40

بخشی از متن مقاله
اندازه گيري خطوط هوايي
اين سيستم جهت اندازه گيري نقاطي از خط هوايي كه دچار تغيير امپدانس گشته بعنوان مثال اتصال كوتاه Short ، پارگي Break ، نشت Leakage و غيره كاربرد دارد كه با قطع انرژي الكتريكي خط ميتوان به آن نقاط دسترسي پيدا كرد . بهره برداري از اين سيستم عيب يابي در روي خطوط هوايي با هر سطح ولتاژي كه خط داشته باشد قابل اجرا بوده كه مهمترين ويژگي آن حصول اطمينان از سلامتي خط به منظور اجتناب از خطر ايجاد حادثه برق گرفتگي و خطر برگشت امواج و قطع مجدد فيدر قبل از برقدار شدن دوباره خط ميباشد .

كارآيي دستگاه
اساس كار اندازه گيري بعهده دستگاه رفلكتور TELEFLEX-M بوده كه از طريق يك سيستم ارسال كننده مخصوص SPECIAL TRASFERSYS كه رفلكتور را به خط متصل مي كند مي تواند كار عيب يابي روي خط را انجام دهد . اين دستگاه مجهز به قابليت هاي زير است :
1- كنترل بسيار ساده عمليات
2- وضوح بسيار خوب منحني در طولهاي كم و خيلي زياد هوايي

3- مجهز به رنجهاي ديناميكي و سيگنالي بسيار گسترده
4- صفحه نمايش منحني ، رنگي در ابعاد بزرگ و از نوع TFT-DISPLAY
5- امكان مقايسه منحني فازها با هم ( فاز سالم بعنوان مبناء و فاز معيوب جهت عيب يابي ) از طريق صفحه نمايش و سيستم بانك اطلاعاتي بصورت همزمان
6- حافظه داخلي براي ضبط 35 منحني به اضافه آماده سازي جهت اطلاعات بيشتر ADDITIONAL SET-UP به گونه اي كه پس از خاموش كردن دستگاه هيچگونه اطلاعاتي از روي دستگاه پاك نخواهد شد .
7- درگاه مخصوص جهت اتصال رفلكتور به رايانه و چاپگر
ويژگيهاي رفلكتور
كليه ويژگيهاي اين رفلكتور در دفترچه بهره برداري از آن بطور كامل ذكر شده است
اندازه گيري بطريق استفاده استاندارد از رفلكتور
در اندازه گيري استاندارد حداكثر طول قابل اندازه گيري با رفلكتور 306 كيلومتر است در زماني كه مقدار نصف سرعت انتشار موج عدد V/2=149/9 متر برميكرومتر ثانيه انتخاب شده باشد . در اين حالت دامنه ولتاژ پالس خروجي 40 ولت پيك توپيك Vpp و عرض پالس آن 5 ميكرو ثانيه است .
اندازه گيري مسافت هاي خيلي طولاني ( غير استاندارد )
در اندازه گيري غير استاندارد ، حداكثر طول قابل اندازه گيري 1000 كيلومتر بوده كه در اين حالت نصف عدد سرعت انتشار موج V/2= 149/9 متر بر ميكروثانيه و دامنه ولتاژ خروجي 1500 ولت پيك توپيك Vpp در مقاومت 300 اهم و توان مصرفي دستگاه مولد 5 كيلو وات و عرض پالس 14 ميكروثانيه است . در اين وضعيت اندازه گيري سيستم مجهز به فيلترهاي 100 و 300 كيلوهرتز و 1 مگا هرتز بوده كه مي تواند سبب تضعيف نويزهاي شديد در موقع اندازه گيري شود . توجه داشته باشيد در هر روش اندازه گيري ( استاندارد يا غير استاندارد ) رفلكتور مدل M نقش اصلي را بعهده دارد كه ميتواند در محل آزمايش با اتصال به لوازم جانبي آن كار تست و عيب يابي خط را انجام دهد . مراحل اندازه گيري مي تواند روي يك فاز يا هر يك از سه فاز انجام شود ، ولي چنانچه تمايل داشته باشيم كار آزمايش روي هر سه فازرا همزمان انجام دهيم ، جهت هر فاز يك سيستم ارسال كننده مجزا مورد نياز خواهد بود
تاثير صائقه بر شبكه هاي برق:
از زمانهاي بسيار قديم بشر با آهن ربا هاي طبيعي آشنا بوده ، نيروهاي جاذبه و دافعه بين قطعات مختلف اين آهن ربا ها و نيز بين آنها و ساير قطعات آهني را مي شناخته است . اما تا حدود 200 سال قبل تحليل صحيح و دقيقي از رفتار اجسام مغناطيسي ارائه نشده بود و به همين دليل استفاده چنداني از اين پديده انجام نمي شد . در سال 1819 ميلادي يك دانشمند دانماركي به نام اورستد متوجه شد هنگام عبور جريان برق از يك سيم ، چنانچه در مجاورت آن قطب نمايي قرار دهيم ، عقربه قطب نما ( كه از جنس آهن رباي طبيعي است ) منحرف مي گردد . اين تجربه نشان داد كه جريان برق نيز مانن آهن رباي طبيعي در اطراف خود يك ميدان مغناطيسي ايجاد مي كند كه شدت آن بستگي به شدت جريان دارد عكس العمل آرميچر: عواملي كه در حالت بارداري دينامو باعث تغيير نيروي الكتروموتوري آرميچر مي باشد عكس العمل آرميچر ناميده مي شود و مهمترين آنها به شرح زير است: 1- عكس العمل القا شونده كه باعث افت ولتاژ در مقاومت سيم پيچ آرميچر مي شود در حالت ژنراتور V=E-RI و در حالت موتور V=E+RI مي باشد 0E نيروي الكتروموتوري توليد شده و V ولتاژ دو سر آرميچر و RI افت ولتاژ آرميچر مي باشد0 2- عكس العمل مغناطيسي كه باعث نيروي الكتروموتوري و فوران مي گردد و به دو دسته تقسيم مي شود0 الف: عكس العمل عرضي ب: عكس العمل طولي الف: عكس العمل عرضي ميدان مغناطيسي يك ماشين ، توسط سيم پيچ تحريك تامين مي گردد 0 در يك ماشين باردار ، جرياني كه از سيم پيچ هاي آرميچر مي گذرد نيز توليد ميدان مغناطيسي مي نمايد و اين ميدان روي ميدان اصلي اثر نموده و با عث ايجاد خطوط ميدان تحريك مي شود . آرميچر كه از سيم پيچ هاي آن جريان مي گذرد ميداني به وجود مي آورد كه محور آن بر محور جاروبكها منطبق است0 وجود ميدان آرميچر سبب ايجاد فوران مغناطيسي تحت قطبها مي شود و در يك طرف قطب ،آنرا تقويت و در طرف ديگر آن را تضعيف مي كند . اگر ماشين اشباع نباشد عكس العمي عرضي آرميچر در e.m.f. آرميچر تغيير نمي دهد ولي در حالت اشباع ماشين e.m.f. ارميچر كاهش مي يابد. در حالت بارداري ، جريان ميدان تحريك و جريان آرميچر هر دو وجود دارند و m.m.f. هاي منتجه اين دو جريان توليد موج دانسيته فوران مينمايد . خط خنثاي الكتريكي يا منطقه اي كه دانسيته فوران در آن صفر است در حالت ژنراتور از خط خنثاي هندسي ،در جهت چرخش و در حالت موتور در جهت عكس چرخش تغيير مكان مي دهد . مولفه فوران مغناطيسي در محور خنثي باعث اشكالات كموتاسيون ميشود m.m.f. آرميچر توليد عكس العمل آرميچر مي نمايد . ضمن مهمترين مولفه (قسمت) از اين m.m.f. در محور خنثي (محور ربعي ) واقع است. مدار مغناطيسي اشباع نشده: در اين حالت قابليّت نفوذ مغناطيسياجرا مختلف مدار مغناطيسي را مي توان ثابت فرض نمود و در نتيجه دانسيته فوران منتجه در هر نقطه مساوي حاصل جمع جبري دانسيته هاي فوران آرميچر و ميدان تحريك مي باشد .و در اثر تغيير شكل اندوكسيون منتجه محور خنثي در جهت گردش آرميچر تغيير مكان مي دهد0 جاروبكها را بايد در جهت گردش آرميچر تغيير مكان داد،چون ومدار مغناطيسي به حال اشباع نرسيده است تقويت دانسيته فوران در يك گوشه از قطب و تضعيف آن در گوشه ديگر ،ؤ يكديگر را جبران مي نمايد و فوران كلي تغيير نمي كند اما به علت تغيير شكل خطوط قواي مغناطيسي و طولاني شدن راه آنها مقاومت مغناطيسي افزايش مي يابد و چون نيروي محركه مغناطيسي ثابت است لذا فوران مفيد كاهش مي يابد0 مدار مغناطيسي اشباع شده: در اين حالت نمي توان دانسيته فوران ميدان اصلي و عكس العمل آرميچر را جمع جبري نمود و بايد نيروهاي محركه مغناطيسي را تركيب نموده و از روي منتجه آنها اندوكسيون را در نقطه مطلوب تعيين نمود0 با رعايت اين نكته منحني نمايش دانسيته فوران در سطح آرميچر بر حسب نيروي محركه مغناطيسي كلي در شكل (1-1) نشان داده شده است 0فرض مي شود Boدانسيته فوران در حالت بي باري مولد و Fo نيروي محركه مغناطيسي باشد كه آنرا توليد مي نمايد0 شكل شماره 1-1 تغييرات نيروي محركه مغناطيسي ايجاد شده توسط جرياني كه هنگام بارداري مولد از سيمهاي آرميچر آن مي گذرد زير قطبها خطي است و بعلاوه در روي محور قطبي ( محوري كه از قطب مي گذرد) صفر و درآن گوشه ‎ي قطب كه آرميچر از آن دور مي شود مثبت و در آن گوشه‏ي قطب كه القا شونده به آن نزديك مي شود منفي است، در نقطه اي به فاصله X از محور قطبي ، شكل (2-1) ، اين نيروي محركه مغناطيسي را ميتوان به صورت F1=Kx نوشت 0K ضريبي ثابت است كه تابع جريان القا شونده ميباشد 0 نيروي مغناطيسي منتجه برابر است با:F=Fo+F1= Fo+Kx شكل 2-1 با مقايسه فورانهاي حالت بي باري و بار داري مشاهده مي شود كه كاهش فوران در گوشه ورودي و افزايش آن در گوشه خروجي مي باشد.افزايش فوران در گوشه خروجي نمي تواند كاهش فوران را در گوشه ورودي جبران كند و لذا از فوران مفيد و در نتيجه نيروي الكتروموتوري القا شده در مولد كاسته مي شود 0 طرق مختلف جبران عكس العمل عرضي آرميچر : تعبيه شيارها در كفشكهاي قطبي : با ايجادچند شيار در كفشكهاي قطبي فاصله هوايي در شيار مسير فوران عكسالعمل آرميچر به وجود مي آورند ، تا با لفزايش مقاومت مغناطيسي از مقدار فوران عرضي كاسته شود0 اما شيارهاي كفشكهاي قطبي مقطع آهن كفشكها را كاهش مي دهد و در نتيجه زود تر آنرا به حال اشباع مي رساند . به علاوه وجود شيارها در كفشكهاي قطبي موجب مي گردد كه دانسيته فوران مغناطيسي در فاصله هوايي ميان كفشكهاي قطبي و آرميچر از حالت يكنواختي خارج شود ، از اين جهت به ندرت اين طريق را به كار مي برند0 2-سيم پيچي تعديل اگر ولتاژ موجود بين تيغه هاي مجاور يك كلكتور را به صورت تابعي از وضع زاويه اي پيرامون كلكتور ، رسم نماييم نتيجه يك منحني استكه تقزيبا شبيه منحني توزيع دانسيته فوران مي باشد ولتاژ بين تيغه هاي مجاور وقتي كه دو طرف كلاف متصل به انها در قويترين ميدان قرار گيرد، حداكثر خواهد بود . عكس العمل عرضي آرميچر باعث توزيع ولتاژ در دور كلكتور مي شود .
*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


شبکه هوایی برق


doc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق ، برپايي اسكلت فلزي ، ا

تحقیق در مورد كاراموزي پتروشيمي

نمایش سلوشن حل مشکل شارژ ظاهری گوشی نوکیا e7 با لینک مستقیم

تحقیق در مورد توسعه پايدار كشاورزي 14 ص

پاورپوینت رابطه مالک و کارکنان کشتی

تحقیق در مورد معرفي رشته و شغل پرستاري 16 ص

بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی 21 ص

پاورپوینت بوروکراتیک‌ شدن مرگ در ایران(آیین‌های تدفین در بهشت‌زهرای تهران)

تحقیق آماده در مورد آموزش مهارت گوش دادن و تأثیر مهارت گوش دادن بر یادگیری بازی

مقاله درباره: شهرك يا آتي شهر