دانلود رایگان


تحقیق آماده در مورد فقه مجسمه سازي - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد فقه مجسمه سازي با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 33 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد.

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد فقه مجسمه سازي
عنوان : فقه مجسمه سازي
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 33 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
فهرست :

مقدمه 3
مقام اول: در حرام بودن مجسمه سازي 3
دسته اول: رواياتي كه دلالت دارند بر اين كه صورت‏گر روز قيامت مكلّف به دميدن روح در مجسّمه است 4
دسته دوم: رواياتي كه از نقّاشي هيأت و صورت سازي نهي مي‏كند 6
اشكال: حضرت امام قدس‏سره بر اين ادعا اشكال كرده‏اند 10
دسته سوم: رواياتي كه بر كراهت و ناپسند بودن تمثالها در نزد ائمه عليهم‏السلام دلالت دارند 16
مقام دوّم: در (روشن شدن) حكم كشيدن تصاوير جانداران 18
منابع 28مقدمه :
تصاوير و تمثالها دو قسم هستند:
1 ـ داراي هيأت و پيكر
2 ـ بدون آن (مانند صورتهايي كه روي كاغذ ترسيم مي‏كنند) و هر كدام از دو قسم فوق يا تمثال جاندار است و يا بي‏جان.
تصوير آن قسم از موجوداتي كه داراي روح و جان نيستند، جايز بوده و اشكالي در آن نيست، خواه تصويرشان داراي هيأت و پيكر باشد و يا نباشد. چنان كه روايت زراره از امام باقر عليه‏السلام (كه صحيح و درست است) بر اين مطلب دلالت دارد. فرمودند: «لا بأس بتماثيل الشجر»1 در كشيدن شمايل و ساختن مجسّمه درخت ايرادي نيست. و روايات ديگر نيز بر اين حكم دلالت دارند. و افزون بر اين روايات، سيره قطعي كه تا عصر ائمه معصومين عليهم‏السلام ادامه پيدا مي‏كند بر جواز صورت سازي درختان، ميوه‏ها، كوهها، رودهاي بزرگ كه به دريا مي‏ريزند، باغها و ... دلالت دارد. بدون آن كه انكار و مخالفتي از جانب كسي وجود داشته باشد.
روي سخن تنها در تصوير موجودات جاندار است، و بحث و پژوهش درباره آن، مقامها و جايگاههايي را طلب مي‏كند

منابع :

1 ـ جامع الاحاديث الشيعه، ج17، ص223، باب تحريم تصوير تماثيل ذوات الارواح، ح14.
2 ـ علامه شيخ محمد حسن نجفي (م)
3 ـ علامه شيخ مرتضي انصاري (م)
4 ـ به حديث و روايتي كه رواتش در تمام طبقات از دو يا سه تجاوز كرده باشد مستفيض گفته مي‏شود. (م)
5 ـ جواهر الكلام،ج 22، ص 41
6 ـ فروع‏كافي، ج6، ص527، باب تزويق‏البيوت، ح4.
7 ـ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال: ص223، عقاب من صوّر صورة، طبع منشورات شريف رضي.
8 ـ الفروع الكافي، ج6، ص528، باب تزويق البيوت، ح10.
9 ـ من لا يحضره الفقيه، ج4، ص5، باب مناهي النبي، ح4968 طبع مؤسسه جماعة المدرسين.
10 ـ المحاسن،ج2،ص455،باب‏تزويق‏البيوت،ح43.
10 ـ المحاسن،ج2،ص455،باب‏تزويق‏البيوت،ح43.
11 ـ و شكي در حرمت اذيت خدا و رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم نيست. (م)
12 ـ خبر صحيح آن است كه به سبب نقل امامي عادل از مثل خودش، سندش در تمام طبقات به معصوم عليه‏السلام برسد.(م)
13 ـ سوره نساء، آيه 13.
14 ـ فروع‏كافي،ج6،ص527، باب‏تزويق‏البيوت،ح7.
15 ـ مكاسب محرّمه، ج1، ص226، طبع مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني قدس‏سره .
16 ـ جامع الاحاديث الشيعه، ج17، ص227، باب تحريم تصوير تماثيل ذوات الارواح، حديث15.
17 ـ نه از ايجاد كردن هيأت و صورت اشياء. (م)
18 ـ همان مدرك، ص224، حديث16.

19 ـ توضيح: زماني از كلمه «لابأس» استفاده شود كه فلان عمل يا آن شي‏ء كراهت و مرجوحيّتي ندارد. سپس در جايي كه گفته شود «فيه بأس» به اين معنا خواهد بود كه كاري مكروه و مرجوح است نه اين كه دلالت بر حرمت داشته باشد. (م)
20 ـ المحاسن،ج2،ص453،باب‏تزويق‏البيوت،ح36.
21 ـ من لا يحضره الفقيه، ج4، ص5، مناهي النبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ، حديث 4968.
22 ـ صورت ساختن، ترسيم كردن، نقاشي و صورت كشيدن. (م)
23 ـ تزويق البيوت. (م)
24 ـ جامع الاحاديث الشيعه، ج17، ص149، باب وجوب الاجتناب عن الحرام، حديث15.
25 ـ خصال، ج2، ص
610 ـ 635.
26 ـ جامع الرواة، ج3، ص171.
27 ـ جامع الاحاديث الشيعه، ج17، ص223، باب تحريم تصوير التماثيل، حديث 12.
28 ـ وسائل، ج3، ص562، باب3، احكام المساكين، حديث 10.
29 ـ بلكه با عقل و دأب و مشرب شارع مقدس هماهنگ است و امري مهم در جهت تحقق غرض و هدف دعوت رسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم مي‏باشد. (م)
30 ـ مكاسب محرّمه، ج1، ص199.
31 ـ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص285، باب مجمع عقوبات الاعمال.

32 ـ همان مدرك، ص271، باب عقاب من يغضب.
33 ـ وسائل، ج3، ص562، باب 3، احكام المسكان، حديث 7 و 8.
34 ـ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص270، عقاب من يغضب.
35 ـ همان مدرك، ص285.
36 ـ المواهب في تحرير احكام المكاسب، ص341.
36 ـ المواهب في تحرير احكام المكاسب، ص341.
37 ـ مكاسب محرّمه، ج1، ص255.
38 ـ مكاسب محرّمه، ج1، ص172، (تأليف حضرت امام قدس‏سره ).
39 ـ همان مدرك، ص176.
40 ـ تهذيب الاحكام، ج1، ص461، باب تلقين المحتضرين، حديث 150.
41 ـ فروع‏كافي،ج6،ص527،باب‏تزويق‏البيوت، ح5.
42 ـ روايت موثق كه به آن قوي گفته مي‏شود، روايتي است كه در طريق سندش كسي است كه بر توثيق او اصحاب تصريحي كرده‏اند با توجه با اين كه داراي عقيده فاسد است. (درايه تأليف شهيد ثاني) (م).
43 ـ زيرا الغاء خصوصيت سبب مي‏شود كه ايجاد صورتها داراي كراهت باشد در حالي كه روايات تحقير دلالت بر حرمت داشت. (م)
44 ـ من لا يحضره الفقيه، ج4، ص10، مناهي النبّي، حديث 4968.
45 ـ حاشيه مكاسب (تأليف ميرزا محمّد تقي شيرازي)، ص64 طبع حجري.
46 ـ و تمسّك به عام در شبهات موضوعيه و مصداقيّه عام باطل است. (م)
47 ـ و پيدا شدن اجزاء داخلي در مجسّمه‏اي كه حيات پيدا كرده خلاف معمول و متعارف است. (م)
48 ـ وسائل، ج3، ص560، باب 2، احكام المساكن، حديث 1.
49 ـ مكاسب محرّمه، ج1، ص264.
50 ـ جامع‏المدارك، ج3، ص14 (لكن ظهور لقط الروحاني في مطلق ذوات الارواح حتّي مثل الحشرات و الطيور والبهائم غير واضع).
50 ـ جامع‏المدارك، ج3، ص14 (لكن ظهور لقط الروحاني في مطلق ذوات الارواح حتّي مثل الحشرات و الطيور والبهائم غير واضع).
52 ـ هرگاه موضوع در قضيّه حمليّه شخصي باشد، آن قضيّه شخصيّه ناميده مي‏شود. (م)
53 ـ خصال، ص635.
54 ـ مكاسب محّرمه، ج1، ص173.
55 ـ وسائل،ج3،ص563،باب3،احكام‏مساكن،ح17.
56 ـ مكاسب، ج1، ص185، طبع تراث الشيخ‏الاعظم رحمه‏الله .
57 ـ حاشية المكاسب (للايرواني)، ص21، طبع حجري.
58 ـ جامع المدارك، ج3، ص14.
59 ـ وسائل،ج3،ص562،باب3،احكام‏مساكن،ح10.

60 ـ مكاسب محرّمه، ج1، ص169ـ168.
61 ـ جواهر الكلام، ج22، ص42.
62 ـ المكاسب المحرّمه، ص104، والمراد من «النقوش» الرسوم.
63 ـ وسائل، ج3، ص462، باب 32 من مكان المصلّي، حديث 7.
64 ـ مكاسب، ص185.
65 ـ توضيح اين كه رسم را از حيطه حرمت خارج كنيم و حرمت را اختصاص به مجسّمه سازي بدهيم و يا اين كه صورت كشيدن و مجسّمه سازي را مكروه بدانيم.(م)
66 ـ يعني تنها شامل حرمت، ساختن مجسّمه جانداران نمي‏شود. بلكه جانداران و غير آنها را به نحو حرمت و كراهت شامل خواهد شد. (م)
67 ـ مكاسب محرّمه، ج1، ص176ـ175.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


فقه مجسمه سازي


فایل تحقیقفقه مجسمه


مجسمه


سازيمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه كارآموزي در پالايشگاه شركت نفت شيراز.

تحقیق درمورد: اصول و مبانى آموزش مسائل دينى به كودكان و نوجوانان

آلودگی صوتی

پاورپوینت درباره روش تبلیغ کودک و نوجوان

آموزش پرورش و تولید میگو 19 ص

کارآموزی ساختمان

کارآموزی ساختمان

مقدمه ای بر موسیقی (Müziğe Giriş) ( Introducing Modern Music)

خلاصه نکات مباحث 9، 10، 11 و آیین نامه 2800 ویرایش 4

تحقیق.. واقعيت اجتماعي تشيع از صفويه تا قاجار