دانلود رایگان


دانلود کارآموزی شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران . - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود رایگان دانلود کارآموزی شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران .

دانلود کارآموزی شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 28
فهرست مطالب و بخش هایی از گزارش
فصل اول
تاريخچه شركت
پروار بندي
كشتارگاه
بسته بندي
تبديل مازاد
ذهتابي
سالامبور سازي
كارخانه خوراك دام
فصل دوم
آشنائي كلي با شركت
فعاليت هاي اصلي كارخانه
آشنائي با مراكز هزينه
قرنطينه
دامپروري
كشتارگاه
بسته بندي
واحدهاي جانبي
تأسيسات
تعمير و نگهداري
مديران
ساير خدمات
خدمات عمومي
كارخانه خوراك دام
فصل سوم
آشنائي با ثبت هاي حسابداري

فصل اول

تاريخچه شركت

شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران
شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران در سال 1352در زميني به مساحت 5/243هكتار واقع در 45كيلومتري قزوين با احداث كشتارگاه ، سردخا نه ،كارخا نه خوراك دام ، بهاربند جهت نگهداري دام و پرواربندي دام به منظورتهيه ، توليدوبسته بندي گوشت و فراورده هاي مربوط تأسيس گرديد.
دراين راستا شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران دامهاي قا بل پروار را از اقصي نقاط كشور خريداري وجهت پرواربندي به واحد پرواربندي حمل مي نمايد.اين مجتمع يكي ازعمده ترين خريداران دام كشور مي باشدكه بطور روزا نه دامهاي دامداران را از سراسر كشور خريداري و بهاء آن را بطور نقدي پرداخت مي نمايد. خريد روزا نه در مقياس بالا و پروار بندي با ظرفيت زياد دو عامل مهمي است كه شركت زياران را تبديل به عمده ترين توليد و تنظيم كننده بازار گوشت تازه در سطح كشور وتهران نموده است .
شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران قادر است همزمان در حين كشتار بهداشتي آلايش خوراكي و غير خوراكي را استحصال و ضايعات دام را به پودر گوشت وخون تبديل نموده و ضمن فروش لاشه هاي استحصالي قسمتي را در بسته بندي كارتني و قسمتي را بطور بشقا بي در ظروف يكبار مصرف بطور بهداشتي بسته بندي نمايد . ظرفيت پروار بندي هر دوره 4 ما هه در سال يكصد هزار راس گوسفند و 30هزارراس گاو و گوساله مي باشد . اين شركت قادر است روزانه 1500راس گوسفند و400راس گاو را بصورت مكانيزه وكاملا بهداشتي ذ بح نموده و بسته بندي نمايد . در حال حاضر شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران از كشتارگاههاي پيشرفته خاورميانه محسوب مي شود .
پروار بندي: دام عرضه شده به ميدان دام زياران ا بتدا توسط كارشناسان بازديد و دامهايي كه قابليت پروار بندي را دارند از ساير دامها جدا شده ، به واحد قرنطينه كه يكي از واحدهاي حساس و مهم شركت مي باشد منتقل مي شوند ،كارشناسان عمليات انگل زدايي داخلي و بيروني را انجام داده و پس از يك هفته واكسنهاي لازم به دام تزريق مي گردد . مدت قرنطينه 15روز بوده كه در اين مدت دام تحت مراقبت ويژه قرار دارد وپس از مدت فوق در صورت عدم مشاهده بيماري توسط كارشناسان واحد دامپروري وزن كشي ، شماره گذاري و به دامداري تحويل مي گردد . طي اين دوره دامهاي زير نظر متخصصين تغذيه و نگهداري مي گردند و در خلال اين دوره دامهاي بيمار از بقيه دامها جدا شده به قسمت بيمارستان ا نتقال و تحت نظارت كنترل و مداواي دقيق قرار مي گيرند كه پس از بهبود به آغل جداگا نه اي روانه مي شوند تا تحت پرواربندي قرار گيرند . در صد وزن لاشه ها نسبت به زنده پس از اتمام دوره پروار بندي در شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران بطور متوسط 55% مي باشد كه با استا ندارد هاي جها ني برا بري مي كند . پس از اتمام دوره پروار بندي دام پروار شده طبق سفارش واحد بازرگا ني جهت كشتار روا نه كشتارگاه مي گردد . ظرفيت پروار بندي هر دوره 4ماهه در سال يكصد هزار راس گوسفند و 30هزار راس گاو و گوساله است . كشتار گاه : كشتارگاه زياران بعنوان بهداشتي ترين و پيشرفته ترين كشتارگاه كشور هم اكنون با ظرفيت كشتار 1500راس گوسفند و 400راس گاو و توانايي توليد 45الي 60 تن لاشه گوسفندي و 75الي 90 تن لاشه گاوي را در هر شيفت كاري دارا بوده كه اين ظرفيت در فصل كشتار تا دو برا بر قا بل ا فزايش مي باشد و در طول خط كشتار گاوي و گوسفندي لاشه ها در سه مرحله توسط كادر مجرب بهداشت سازمان دامپزشكي كشور معاينه و كنترل شده و پس از دريافت مجوز صحت و سلامت به مهر سازمان دامپزشكي كشور ممهور مي گرد ند . از تاسيسات جا نبي كشتارگاه زياران مي توان از سالنهاي پيش سردكن (پري كولر) نام برد . واحد بسته بندي : اصولا گوشت دام پس از ذ بح مي بايستي مدتي در يك محيط كاملا خنك تبريد شود اين عمل در حفظ سلامت تردي و طعم مطلوب عامل بسيار مهمي براي گوشت مي باشد . كشتارگاه گاوي و گوسفندي هر كدام بطور جداگا نه مجهز به سه (پري كولر) مي باشد كه در اين فضا گوشت بصورت لاشه مدت 24 ساعت در دماي 1الي 4 درجه سانتيگراد نگهداري مي شود و پس از طي اين مدت به قسمت بسته بندي و يا بارگيري منتقل مي شود . ظرفيت پري كولرهاي شركت گوشت زياران 100 تن لاشه گاوي و 110 تن لاشه گوسفندي بطور همزمان مي باشد . از ديگر تا سيسات جانبي كشتارگاه تونل ا نجماد بوده كه اين تاسيسات قادر به ا نجماد سريع 15 تن گوشت بصورت كارتني در دماي 45 درجه سانتيگراد در مدت 17 ساعت مي باشد. بسته بندي هاي گوشت تازه هم اكنون در ظروف يكبار مصرف دوكيلوئي با روكش استريح فيلم تهيه مي شود و گوشت بدون استخوان منجمد بصورت كارتن هاي 20 الي 22 كيلوئي بسته بندي مي گردد كه پس از انجماد در دماي 45 درجه سانتيگراد عرضه مي گردد اين امر گام مهمي در نگهداري و توزيع گوشت بهداشتي به سراسر كشور يا شهرستان ها خواهد بود. تبديل مازاد: در كشتارگاه زياران درطول خط كشتار ، خون حاصله ازسربري دام و آلايش غيرخوراكي توسط كانال ها وشوتينگ ها به كارخانه تبديل ضايعات كشتارگاهي انتقال مي يابدكه پس ازطي مراحل پخت وآسياب به محصول هاي زيرتبديل مي گردد: 1 پودرگوشت داراي40الي55% پروتئين كه جهت تغذيه دام و طيوراستفاده ميشود. 2 پودر خون داراي 55الي78%پروتئين كه جهت تغذيه دام وطيوراستفاده مي شود. 3 چربي صنعتي درجه 1 و 2 كه براي مصرف صابون سازي استفاده مي شود. علاوه بر محصولات فوق كارخانه تبديل ضايعات شركت گوشت زياران قادر به ارائهء سرويس و توليد انواع پودر ماهي نيز مي باشد.
عوامل هزينه قيمت تمام شده ( بهاي ساخت ) عوامل هزينه هاي توليدي كه در يك مؤسسه توليدي انجام مي شوند و در نهايت قيمت تمام شده عمليات توليدي يا مراحل تكميل مصول را تشكيل مي دهند به شرح ذيل مي باشند : الف ) هزينه هاي مستقيم : شامل انواع هزينه هايي است كه مستقيماً ودر امر توليد محصولات دخالت دارند و شامل موارد زير مي شوند: · مواد مستقيم توليدي : اين مواد شامل آن دسته از موادي مي گردد كه مستقيماً در توليد محصول به كار برده مي شوند و به آساني مي توان قيمت آنها را در ارتباط با واحد محصول توليدي با يك مرحله عمل اندازه گيري نمود. ·كار مستقيم توليدي : كار مستقيم شامل كليه هزينه هاي پرسنلي افرادي است كه مستقيماًدرتوليدمحصول دخيل بوده ومستقيماً باماشين آلات ومواد توليد كنندهِ محصول در مراحل مختلف توليد كار كرده و محصول نهايي را توليد مي نمايد. ·سايرهزينه هاي مستقيم توليدي : اين گونه هزينه ها كه گاهي اصطلاح سربار مستقيم نيز به آنها اطلاق مي شود ، شامل هر گونه هزينه توليدي به غيراز مواد و كار مستقيم مي گردد و بتوان به آساني با واحد محصول مرتبط نمود. ب ) هزينه هاي غير مستقيم : شامل انواع هزينه هايي است كه ارتباط مستقيم با توليد محصولات نداشته بلكه بطور غير مستقيم توليد محصولات را تسهيل مي نمايد و شامل موارد زير مي شود: مواد غير مستقيم توليدي : شامل هزينه هرگونه موادي است كه مستقيماً درتوليد محصول وارد نشده ويا اگر مستقيماً در آن بكار رفته باشد محاسبه بهاي آن مشكل و يا جزئي باشد. كار غير مستقيم توليدي : شامل كليه هزينه هاي پرسنلي افرادي است كه مستقيماً با ماشين آلات خط توليد و مواد اوليه توليد كننده محصول كار نمي كنند بلكه خدمات آنها عمليات توليدي را تسهيل مي كند. ·ساير هزينه هاي غير مستقيم توليدي : شامل كليه هزينه هايي كه تحت سر فصل هاي اخير قرار نگيرد و نتوانند آنرا بطور مستقيم با محصول توليدي مرتبط كنند.


ضايعات و اُفت غير عادي:


يكي از هزينه هايي كه لازم است شناسايي شده واز سرفصل كار در جريان ساخت و بهاي تمام شده محصولات توليدي شركت خارج گردد هزينه هاي ناشي از ضايعات غير عادي و اُفت وزن غير عادي محصولات در طول مراحل توليد مي باشد .

عمده ضايعات و اُفت غير عادي كه ممكن است در مراحل توليدي شركت ايجاد گردند عبارتند از:

  1. تلفات دام در ميدان دام ، قرنطينه ، دامپروري و يا كشتارگاه
  2. سر بريده شدن دام در ميدان قرنطينه و يا دامپروري
  3. اُفت وزن دام زنده در ميدان دام و قرنطينه
  4. عدم ايجاد افزايش وزن مورد انتظار دام زنده در واحد دامپروري
  5. خراب و غير قابل مصرف شدن مواد اوليه توليد خوراك دام آماده مصرف
  6. اُفت و كسري مواد اوليه توليد خوراك دام و خوراك دام آماده مصرف
  7. ضبطي شدن دام كشتار شده در واحد كشتارگاه
  8. اُفت وياكسرتوليدوزني لاشه هاي گوشت وآلايشات دامي بنسبت مقدارمورد انتظار
  9. ضبطي شدن لاشه هاي گوشت و آلايشات دامي
  10. اُفت يا كسر توليد وزني انواع گوشت بسته بندي شده به نسبت مقادير مورد انتظار

گزارش کارآموزی


کارآموزی


دانلود کارآموزی


دانلود


تحقیق


دانلود تحقیق


کارآموزی شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران


تولید و بسته بندی


گوشت ز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران

گزارش کارآموزی شركت تولید و ... و بسته بندی گوشت ... بندی گوشت زیاران,دانلود ...

گزارش کارآموزی شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران

دانلود گزارش كارآموزي (شركت توليد و بسته بندي گوشت ... 1doc.ir/دانلود-گزارش-كارآموزي-شركت-توليد-و-بست/ فهرست مطالب. فصل اول. تاریخچه شرکت ۱. پروار بندی ۲. …

کارآموزی, گزارش کارآموزی, رشته برق,کارآموزی شرکت کامپیوتری ...

گزارش کارآموزی توليد ... دانلود کارآموزی شركت ... (شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران )

دانلود فایل کارآموزی شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران

در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.

علم کده دانلود کارآموزی شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران

کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از ...

کارآموزی شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران . - پروژه ها

کارآموزی شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران .

علم کده دانلود کارآموزی شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران

کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از ...

دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی - گزارش کارورزی شرکت تولید ...

دانلود گزارش کارآموزی و ... شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران. شركت توليد و بسته ...

گزارش کارآموزی شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران

گزارش کارآموزی شركت تولید و ... و بسته بندی گوشت ... بندی گوشت زیاران,دانلود ...

گزارش کارآموزی شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران

گزارش کارآموزی شركت تولید و ... و بسته بندی گوشت ... بندی گوشت زیاران,دانلود ...

گزارش کارآموزی شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران

گزارش کارآموزی شركت تولید و ... و بسته بندی گوشت ... بندی گوشت زیاران,دانلود ...

گزارش كارآموزي (شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران ...

... شركت توليد و بسته بندي ... و بسته بندي گوشت زياران ... کارآموزی (شرکت تولید و ...

دانلود فایل کارآموزی شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران

در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.

دانلود دانلود کارآموزی شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران ...

دانلود کارآموزی شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران .. فیلم بازار جدید از یوتیوب سریال ...

دانلود فایل کارآموزی شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران

در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.

دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی - گزارش کارورزی شرکت تولید ...

دانلود گزارش کارآموزی و ... شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران. شركت توليد و بسته ...

خريد فايل( گزارش كارآموزي شركت توليد و بسته بندي گوشت)

فروش فايل گزارش کارآموزي شركت توليد و بسته بندي ... و بسته بندي گوشت زياران ... دانلود ...

شركت - az3da.rozblog.com

‎14 ا کتبر 2016 ... دانلود کارآموزی شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 28 فهرست مطالب و بخش هایی از گزارش فصل اول ... 19 .

تحقیق آماده در مورد فقه مجسمه سازي

دانلود پاورپوینت پردازش تصویر

تحقیق در مورد تاریخچه طراحی لباس

ژنراتور 11 ص

کتاب آموزش زبان ویتنامی Teach Yourself Vietnamese به همراه فایل های صوتی کتاب

تحقیق درمورد آهن

طرح توجیهی و کارآفرینی کارآفرینی فروشگاه مواد غذایی 13 ص

دانلود فایل درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره

همنواختی کتیبه و نقوش هندسی در بناهای اصفهان عصر صفوی

تحقیق درمورد آهن